Sự kiện khai trương New Lotte Department Store

Re-opening New Lotte là sự kiện tái cấu trúc thương hiệu Lotte Department Store. Sự kiện diễn ra vào tháng 11/2018 với sự đồng hành của The A List và hàng loạt influencer như Ninh Eating, Schannel, Welax, Khánh Linh The Face, Đồng Ánh Quỳnh cũng như các hot instagramer Linh Thỏ, Linh Kiu, San Nguyễn, Hạnh Chíp…

Close Menu